ອາກອນຊົມໃຊ້, ມາດຕາ 16 - ມາດຕາ 25, ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ ປີ 2015)

    ອາກອນຊົມໃຊ້ ແມ່ນ ເກັບຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ ບາງປະເພດສິນຄ້າທີ່ ນຳເຂົ້າ, ຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ຢູ່ພາຍໃນດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານຜູ້ດຳເນີນການຜະລິດທຸລະກິດ ຊຶ່ງເປັນ ຜູ້ຄິດໄລ່ເກັບ ແລະ ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ. (ມາດຕາ 17)

ການເສັຍອາກອນຊົມໃຊ້ (ມາດຕາ 18)

ສິນຄ້າ ທີ່ຕ້ອງເສັຍອາກອນຊົມໃຊ້ ມີດັ່ງນີ້:

 1. ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ;
 2. ອາຍແກ໊ດໃຊ້ສຳລັບຍານພາຫະນະ;
 3. ເຫຼົ້າ, ເບຍ, ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ;
 4. ເຄື່ອງດື່ມສຳເລັດຮູບ ເຊັ່ນ ນ້ຳອັດລົມ, ໂສດາ, ເຄື່ອງດື່ມຊູກຳລັງ, ນ້ຳດື່ມແຮ່ທາດ;
 5. ນ້ຳໝາກໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມອື່ນທີ່ຄ້າຍຄຽງ;
 6. ຢາສູບ: ເປັນເສັ້ນ, ເປັນຊອງ, ຢາຊີກາ;
 7. ເຄື່ອງໃຊ້ ຫຼື ເຄື່ອງປະດັບຄຣິດສະຕັນ;
 8. ຜ້າພົມທຸກຊະນິດ;
 9. ຊຸດເຟີນີເຈີ (ໂຊຟາ) ທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 10.000.000 ກີບຂື້ນໄປ;
 10. ນ້ຳຫອມ, ເຄື່ອງເສີມສວຍ;
 11. ໄພ້ ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ນການພະນັນ;
 12. ບັ້ງໄຟ, ດອກໄມ້ໄຟ, ໝາກກະໂພກ;
 13. ພາຫະນະ: ລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫຍ່;
 14. ອາໄຫຼ່ ແລະ ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງພາຫະນະ;
 15. ເຮືອໄວ, ເຮືອຢ໊ອດ ແລະ ເຮືອກິລາທີ່ແລ່ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ລວມທັງອາໄຫຼ່ ແລະ ເຄື່ອງປະກອບ;
 16. ເຄື່ອງຮັບສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນສຽງ ແລະ ພາບ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ໂທລະສັບ, ເຄື່ອງອັດສຽງ ແລະ ພາບ, ເຄື່ອງດົນຕີ ລວມທັງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງປະກອບຂອງເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ;
 17. ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ເຄື່ອງຈັກຊັກຜ້າ, ເຄື່ອງດູດຝູ່ນ;
 18. ໂຕະບິນລຽດ, ໂຕະສະນຸກເກີ, ອຸປະກອນໂບລິ້ງ, ໂຕະຫຼິ້ນບານເຕະ;
 19. ເຄື່ອງຫຼິ້ນເກມທຸກປະເພດ.

ການບໍລິການທີ່ຕ້ອງເສັຍອາກອນຊົມໃຊ້ ມີດັ່ງນີ້:

 1. ການບັນເທິງ: ໂຮງເຕັ້ນລຳ, ດິດສະໂກເທັກ, ຄາຣາໂອເກະ;
 2. ກິດຈະການໂບລິ້ງ;
 3. ການນວດ, ການຮົມຢາ, ການເສີມສວຍ;
 4. ການຊົມໃຊ້ການບໍລິການໂທລະສັບ, ໂທລະພາບສາຍໄຍ, ໂທລະພາບດີຈີຕອນ, ອິນເຕີເນັດ;
 5. ກິດຈະການກ໊ອຟ;
 6. ກິດຈະການຫວຍ;
 7. ກິດຈະການກາຊີໂນ ແລະ ຕູ້ເກມກາຊີໂນ.
ການຍົກເວັ້ນອາກອນຊົມໃຊ້ (ມາດຕາ 19)
ອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ (ມາດຕາ 20)
ພື້ນຖານຄິດໄລ່ອາກອນຊົມໃຊ້ (ມາດຕາ 21)
ພື້ນຖານຄິດໄລ່ອາກອນຊົມໃຊ້ລົດໃຫຍ່ (ມາດຕາ 22)
ການແຈ້ງເສັຍອາກອນຊົມໃຊ້ (ມາດຕາ 23)
ການແຈ້ງເສຍອາກອນຊົມໃຊ້ລົດໃຫຍ່ (ມາດຕາ 24)
ການຍົກເວັ້ນອາກອນຊົມໃຊ້ລົດໃຫຍ່ (ມາດຕາ 25)

ໝາຍເຫດ: ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ; ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ ໄດ້ພີມຄືນມາຈາກ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012; ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ລະອຽດ ກະລຸນາ ອ່ານ ຫຼື ນຳໃຊ້ ສະບັບຕົ້ນ ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸ່ງ) ປີ 2012

© Coppy Right 2012 Regents of the Tax Department. Tell: 021-217025, 021-242688; Fax:021-218569, 021-213804